Beschrijving

Het einddoel van de concentratie van de seinposten is de 368 bestaande posten samen te ballen tot 31 operationele posten. Daar komen nog eens 11 lokaal bediende posten bovenop die eventueel ook kunnen worden gestuurd vanuit een van de 31 uiteindelijke posten (voornamelijk voor spoorinstallaties met grote rangeerbundel voor goederenwagons), met het oog op het verhogen van de veiligheid op het spoornet en het verbeteren van de stiptheid van het verkeer. In een later stadium zullen deze 31 uiteindelijke posten geconcentreerd worden in 10 posten verdeeld over het Belgisch grondgebied.

Concentratie van de seinposten laat toe de oude structuur door een ultramodern, elektronisch systeem te vervangen. Dit betekent meer veiligheid, een grotere regelmaat en een betere informatie over het treinverkeer. De gebruikte technologie om het besturen en controleren van het treinverkeer in alle veiligheid te laten verlopen, is volledig computergestuurd. Ze laat toe om spoorinstallaties (seinen en wissels) van op grote afstand te besturen, nl. in een straal van 10 tot 100 km, en dit in tegenstelling tot de klassieke seinposten, waar met een afstand van 5 à 6 km de technische grens bereikt was.

Het nieuwe centrale systeem zal gebruiksvriendelijker zijn en ergonomischer en daardoor gemakkelijker te beheren. Bovendien zal de analyse van de treingegevens op een heel andere en performantere manier verlopen dan in het verleden.

Opdracht van TUC RAIL

TUC RAIL werkt hoofdzakelijk voor de Directie Build van Infrabel, de Belgische spoorinfrastructuurbeheerder. Binnen de Directie Build staat de Dienst Signalling Projects in voor het Project Management van het programma (budget, planning, risico’s, …).

De opdracht die aan TUC RAIL werd toevertrouwd in het kader van de verwezenlijking van dit programma is een volledige opdracht die de volgende taken omvat:

 • uitvoeren van voorafgaande studies en ondernemen van alle administratieve stappen met het oog op het verkrijgen van de nodige vergunningen voor de uitvoering van de werken;
 • realiseren van uitvoeringstudies voor alle werken (seininrichting en bijbehorende technieken zoals de voeding van de seininrichting, telecommunicatienetwerken, …);
 • opstarten en opvolgen van aanbestedingen van werken;
 • toezicht houden op de werken na de gunning;
 • uitvoeren van functionele proeven van gerealiseerde installaties.

  Oplossingen van TUC RAIL voor de eisen van de programma’s

  Het programma strekt zich uit over het volledige Belgische spoornet en een groot aantal partijen nemen eraan deel, wat het beheer ervan heel complex maakt.

  TUC RAIL voert ook aanverwante werken uit, die nodig zijn voor de concentratie en de modernisering:

  1. de vervanging, op een groot deel van het net, van het bestaande inklinkingssysteem (relaistechnologie) door een ultramoderne elektronische inklinking;
  2. de gedeeltelijke vernieuwing van het voedingsnet van de seininrichting;
  3. lade verwezenlijking van de nodige glasvezelnetten voor de communicatie tussen de centrale uitrusting (EBP = elektronische bedieningspost) en de bestanddelen van de seininrichting langs de sporen;
  4. het Project Management van de uitvoering en de uitrusting van 17 nieuwe concentratieposten.

Klik hier om de concentratie seinposten van het Belgische spoorwegnet in beelden te ontdekken.