Klant Alstom

Projectbeschrijving  Aanleg van een nieuwe dubbelsporige hogesnelheidslijn met een lengte van 444 km tussen Mekka en Medina in Saudi-Arabië. De commerciële snelheid zal 350 km/u bedragen

Opdracht TUC RAIL  TUC RAIL heeft Design Verification Engineer (DVE) diensten geleverd voor de Design & Build offerte die door Alstom werd ingediend voor de 2e fase van het HHR project. De Design Verification Engineer opdracht bestond erin om de condformiteit na te zien tussen de door het consortium geleverde technische studies is te controleren ten opzichte van de door de eindklant SRO (Saudi Railway Organization) gestelde eisen en van toepassing zijnde normen en standaarden.

Periode  2010